Naousa, Paros

84400

694 611 1496

ritsakoumoutsi@gmail.com

Compare Listings

paroskatoikia

CONTACT paroskatoikia

from 450

Beds: 4Baths: 3m²: 167

Villa

paroskatoikia

1 month ago

from 450

Beds: 4Baths: 3m²: 167

Villa

1 month ago

630,000€

Beds: 4Baths: 3m²: 167

Villa

paroskatoikia

1 month ago

630,000€

Beds: 4Baths: 3m²: 167

Villa

1 month ago

570,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 115

Villa

paroskatoikia

4 months ago

570,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 115

Villa

4 months ago

600,000€
600,000€

4 months ago

255,000€

5 months ago

450,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 140

Villa

paroskatoikia

5 months ago

450,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 140

Villa

5 months ago

upon request

Beds: 4Baths: 3

Luxurious villa

paroskatoikia

5 months ago

upon request

Beds: 4Baths: 3

Luxurious villa

5 months ago

530,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 138

Under constraction, Villa

paroskatoikia

6 months ago

530,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 138

Under constraction, Villa

6 months ago

840,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 220

Luxurious villa

paroskatoikia

6 months ago

840,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 220

Luxurious villa

6 months ago

from 1400

Beds: 4Baths: 4m²: 280

Luxurious villa

paroskatoikia

6 months ago

from 1400

Beds: 4Baths: 4m²: 280

Luxurious villa

6 months ago

from 290 to 390

Beds: 3Baths: 3m²: 165

Villa

paroskatoikia

7 months ago

from 290 to 390

Beds: 3Baths: 3m²: 165

Villa

7 months ago

270,000€

7 months ago

7 months ago

from 210 to 300

Beds: 2Baths: 2m²: 85

Villa

paroskatoikia

8 months ago

from 210 to 300

Beds: 2Baths: 2m²: 85

Villa

8 months ago

from 200 to 280

Beds: 2Baths: 2m²: 85

Villa

paroskatoikia

8 months ago

from 200 to 280

Beds: 2Baths: 2m²: 85

Villa

8 months ago

from 160 to 240

Bed: 1Bath: 1m²: 70

Villa

paroskatoikia

8 months ago

from 160 to 240

Bed: 1Bath: 1m²: 70

Villa

8 months ago

from 700-1100

Beds: 4Baths: 4m²: 205

Luxurious villa

paroskatoikia

8 months ago

from 700-1100

Beds: 4Baths: 4m²: 205

Luxurious villa

8 months ago

1,350,000€

Beds: 6Baths: 6m²: 353

Luxurious villa, Under constraction

paroskatoikia

8 months ago

1,350,000€

Beds: 6Baths: 6m²: 353

Luxurious villa, Under constraction

8 months ago

upon request

Beds: 6Baths: 7m²: 295

Luxurious villa

paroskatoikia

8 months ago

upon request

Beds: 6Baths: 7m²: 295

Luxurious villa

8 months ago

upon request

Beds: 5Baths: 6m²: 450

Luxurious villa

paroskatoikia

8 months ago

upon request

Beds: 5Baths: 6m²: 450

Luxurious villa

8 months ago

310,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 107

Under constraction

paroskatoikia

9 months ago

310,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 107

Under constraction

9 months ago

265,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 84

Under constraction

paroskatoikia

9 months ago

265,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 84

Under constraction

9 months ago

265,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 87

Under constraction

paroskatoikia

9 months ago

265,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 87

Under constraction

9 months ago

from 300

Beds: 4Baths: 3m²: 175

Villa

paroskatoikia

11 months ago

from 300

Beds: 4Baths: 3m²: 175

Villa

11 months ago

from 260

Beds: 4Baths: 3m²: 160

Villa

paroskatoikia

11 months ago

from 260

Beds: 4Baths: 3m²: 160

Villa

11 months ago

150,000€

11 months ago

300,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 100

Villa

paroskatoikia

11 months ago

300,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 100

Villa

11 months ago

1,250,000€

Beds: 6Baths: 7m²: 335

Luxurious villa

paroskatoikia

11 months ago

1,250,000€

Beds: 6Baths: 7m²: 335

Luxurious villa

11 months ago

11 months ago

from 300

Beds: 4

Villa

paroskatoikia

11 months ago

from 300

Beds: 4

Villa

11 months ago

from 800-1400

Beds: 4Baths: 3m²: 172

Luxurious villa

paroskatoikia

12 months ago

from 800-1400

Beds: 4Baths: 3m²: 172

Luxurious villa

12 months ago

from 350

Beds: 3Baths: 2m²: 112

Villa

paroskatoikia

1 year ago

from 350

Beds: 3Baths: 2m²: 112

Villa

1 year ago

1,500,000€

Beds: 5Baths: 5m²: 300

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

1,500,000€

Beds: 5Baths: 5m²: 300

Luxurious villa

1 year ago

1,500,000€

Beds: 5Baths: 5m²: 300

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

1,500,000€

Beds: 5Baths: 5m²: 300

Luxurious villa

1 year ago

275,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 82

Villa

paroskatoikia

1 year ago

275,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 82

Villa

1 year ago

from 200-390

Beds: 2-3Baths: 2m²: 95

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

from 200-390

Beds: 2-3Baths: 2m²: 95

Luxurious villa

1 year ago

540,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 190

Villa

paroskatoikia

1 year ago

540,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 190

Villa

1 year ago

from 350

Beds: 3m²: 200

Villa

paroskatoikia

1 year ago

from 350

Beds: 3m²: 200

Villa

1 year ago

upon request

Luxurious villa, Under constraction

paroskatoikia

1 year ago

upon request

Luxurious villa, Under constraction

1 year ago

1,200,000€

1 year ago

upon request

Beds: 4Baths: 4m²: 450

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

upon request

Beds: 4Baths: 4m²: 450

Luxurious villa

1 year ago

385,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Residential

paroskatoikia

1 year ago

385,000€

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Residential

1 year ago

1,800,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 350

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

1,800,000€

Beds: 4Baths: 4m²: 350

Luxurious villa

1 year ago

from 700-1070

Beds: 4Baths: 4m²: 350

Luxurious villa

paroskatoikia

1 year ago

from 700-1070

Beds: 4Baths: 4m²: 350

Luxurious villa

1 year ago

390,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 95

Residential

paroskatoikia

1 year ago

390,000€

Beds: 2Baths: 2m²: 95

Residential

1 year ago

from 1500

Beds: 4Baths: 4m²: 450

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from 1500

Beds: 4Baths: 4m²: 450

Luxurious villa

2 years ago

from 130 to180

Bed: 1Bath: 1m²: 58

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 130 to180

Bed: 1Bath: 1m²: 58

Villa

2 years ago

from 130 to 180

Bed: 1Bath: 1m²: 57

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 130 to 180

Bed: 1Bath: 1m²: 57

Villa

2 years ago

from 1200 to 1500

Beds: 5Baths: 6m²: 450

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from 1200 to 1500

Beds: 5Baths: 6m²: 450

Luxurious villa

2 years ago

200,000€

m²: 400

Land, Residential

paroskatoikia

2 years ago

200,000€

m²: 400

Land, Residential

2 years ago

800,000€

Beds: 5Baths: 4m²: 210

Villa

paroskatoikia

2 years ago

800,000€

Beds: 5Baths: 4m²: 210

Villa

2 years ago

740,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 160

Villa

paroskatoikia

2 years ago

740,000€

Beds: 3Baths: 3m²: 160

Villa

2 years ago

1,050,000€

Beds: 4m²: 370

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

1,050,000€

Beds: 4m²: 370

Luxurious villa

2 years ago

from280

Beds: 3Baths: 2m²: 140

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from280

Beds: 3Baths: 2m²: 140

Villa

2 years ago

from280

Beds: 3Baths: 2m²: 140

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from280

Beds: 3Baths: 2m²: 140

Villa

2 years ago

from 400

Beds: 3Baths: 2m²: 120

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 400

Beds: 3Baths: 2m²: 120

Villa

2 years ago

from1500

Beds: 6Baths: 7m²: 500

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from1500

Beds: 6Baths: 7m²: 500

Luxurious villa

2 years ago

from220

Beds: 4Baths: 2m²: 130

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from220

Beds: 4Baths: 2m²: 130

Villa

2 years ago

240,000€

2 years ago

from 200

Beds: 2Baths: 2m²: 95

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 200

Beds: 2Baths: 2m²: 95

Villa

2 years ago

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

Luxurious villa

2 years ago

from 450

Beds: 3Baths: 2m²: 215

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from 450

Beds: 3Baths: 2m²: 215

Luxurious villa

2 years ago

from 450

Beds: 4Baths: 4m²: 230

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from 450

Beds: 4Baths: 4m²: 230

Luxurious villa

2 years ago

1,100,000€

Beds: 4Baths: 3m²: 295

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

1,100,000€

Beds: 4Baths: 3m²: 295

Luxurious villa

2 years ago

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

Luxurious villa

2 years ago

from 450

Beds: 4Baths: 3m²: 210

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 450

Beds: 4Baths: 3m²: 210

Villa

2 years ago

1,100,000€

Beds: 5Baths: 3m²: 220

Villa

paroskatoikia

2 years ago

1,100,000€

Beds: 5Baths: 3m²: 220

Villa

2 years ago

510,000€

Beds: 5Baths: 3m²: 152

Villa

paroskatoikia

2 years ago

510,000€

Beds: 5Baths: 3m²: 152

Villa

2 years ago

250€

Beds: 2Baths: 2m²: 110

Villa

paroskatoikia

2 years ago

250€

Beds: 2Baths: 2m²: 110

Villa

2 years ago

from 1500

Beds: 6Baths: 7m²: 295

Luxurious villa

paroskatoikia

2 years ago

from 1500

Beds: 6Baths: 7m²: 295

Luxurious villa

2 years ago

from 850

Beds: 5Baths: 5m²: 277

Villa

paroskatoikia

2 years ago

from 850

Beds: 5Baths: 5m²: 277

Villa

2 years ago

2 years ago